NÅR LEDERENS ADFÆRD SPILLER EN ROLLE

Underholdende, indsigtsgivende og interaktive foredrag om lederroller, lederskab og adfærd

Meningsfuld ledelse og troværdig kommunikation opstår gennem ledelsespraksis. Altså den adfærd lederen har, når lederen udviser lederskab, og dette viser sig i lederens nonverbale adfærd.

Ledelse er oplevelse af én, der tager lederskab – både for lederen selv og for dem, der bliver ledt. Denne professionelle rolle kræver både faglig og personlig troværdighed. Derfor er ledelse både et personligt og et professionelt anliggende – og begge dele kan fremmes.

Foredraget sætter fokus på

  • meningsfuld ledelse og troværdighed i kommunikationen
  • indsigt i lederrollens betydning gennem en værdifilosofisk forståelse
  • håndgribelige og effektfulde redskaber til lederskab

Foredraget henvender sig til ledere på alle niveauer. Det favner ledere med forskellige faglige baggrunde samt nye ledere og ledere med en lang erfaringsbaggrund. 

Foredraget tilpasses jeres praksis og behov og kan afholdes som et kursus, hvis I ønsker et længere og dybere forløb.