Om Mia Hesselberg-Thomsen

Mia Hesselberg-Thomsen, Act to, performance, adfærd, relation, filosofisk samtale, sceneskræk

Fotograf: Tom McKenzie

Mia Hesselberg-Thomsen er uddannet sceneinstruktør fra Centre for the Performing Arts, KBH, cand.pæd. i generel pædagogik fra Aarhus Universitet samt certificeret i protreptisk* samtalepraksis hos professor ved CBS, idéhistoriker og dr.phil. i filosofi Ole Fogh Kirkeby.

Jeg er i gang med ph.d.-projektet "Om at spille en professionel rolle i andres liv" under programmet "Motivation i Ledelse og Pædagogik" på Aarhus Universitet. Jeg har en solid erfaring med udvikling af menneskers roller, samspil og adfærd gennem scenekunst og anvendt filosofi. Fra 1991 til 2002 har arbejdet med iscenesættelser af teater, musicals og opera, samt undervist på højskoler og seminarier. Siden 2002 har jeg arbejdet med udvikling af roller, samspil og kommunikation for institutioner, organisationer og erhvervsliv samt udvikling af studieværter og reportere for Danmarks Radio siden 2007.

troværdighed, gennemslagskraft, lederrolle, ledelse, performance, kommunikationsadfærd, kommunikation, kropssprog, kroppens sprog, værdier, samspil, samarbejde, protreptik, ole fogh kirkeby, jens arentzen, leadagency, DR, danmarks radio, værtstræner, stemmetræning, medietræning, værdier, sceneskræk, lampefeber, sceniske værktøjer, historiefortælling, storytelling, mimesis, athenas, foredrag, kursus, kurser, Mia Hesselberg, Mia Hesselberg-Thomsen, Mia Hesselbjerg-Thomsen, Act to, actto, act2, act, www.a-ct.dk, a-ct, gitte flege, center for ledelse, teknologisk institut, retorik

Gennem foredrag og undervisning oversætter jeg teori om roller, relationer og adfærd til praksis på en interaktiv, lærende og humoristisk facon, og oversætter praksis til en teoretisk forståelse gennem analyse, fortolkning og identificering af de fænomener der indgår i relationer og kommunikation. Denne dobbelte forståelse giver håndgribelige værktøjer til selv at kunne arbejde videre med udvikling af relations- og kommunikationspraksis. Jeg arbejder grundlæggende ud fra tre perspektiver, det sceniske, det retoriske og det pædagogiske, da menneskers adfærd, performance og mundtlige kommunikation både kan forstås som retoriske og pædagogiske handlingscenarier, afhængig af formålet.

Retorikken har til formål at overbevise én eller flere samtalepartnere. I retorikken betragtes den enes mening dermed som væsentligere end den andens. Derfor er argumentation en grundlæggende disciplin.

Pædagogik har til formål at motivere én eller flere samtalepartnere. I pædagogikken er det den andens mulighed, der er i centrum for kommunikationen. Derfor er generøsitet en grundlæggende disciplin.

*Protreptik er anvendt filosofi og en samtaleform med fokus på værdier og det meningsfulde. Protreptik anvendes til forståelse og udvikling af lederskab ved at identificere værdigrundlag og styrke dømmekraft, forandringsprocesser og selvkontrol.

Jeg anvender disse videnskabelige retninger i arbejdet med discipliner som fx. ledelse, præsentation, repræsetation, samtale, tillidshverv, formidling, myndighed med fokus på  fænomener som værdier, autoritet og autenticitet. Teorierne bliver gjort anvendelige gennem scenekunstens værktøjer, som bringer aktøren fra intention til handling i ledelse, relationer, kommunikation og performance.

Derfor er skuespilkunsten, i et krydsfelt med filosofien, pædagogikken og retorikken, en unik mulighed for at forstå vores måde at være sammen på.

Udtalelse fra Ole Fogh Kirkeby

troværdighed, gennemslagskraft, lederrolle, ledelse, performance, kommunikationsadfærd, kommunikation, kropssprog, kroppens sprog, værdier, samspil, samarbejde, protreptik, ole fogh kirkeby, jens arentzen, leadagency, DR, danmarks radio, værtstræner, stemmetræning, medietræning, værdier, sceneskræk, lampefeber, sceniske værktøjer, historiefortælling, storytelling, mimesis, athenas, foredrag, kursus, kurser, Mia Hesselberg, Mia Hesselberg-Thomsen, Mia Hesselbjerg-Thomsen, Act to, actto, act2, act, www.a-ct.dk, a-ct, gitte flege, center for ledelse, teknologisk institut, retorik