mia, hesselberg, thomsen, act to, foredrag troværdighed, værdibaseret styring, værdibaseret ledelse, gennemslagskraft, relationskompetence, lederrolle, ledelse, performance, kommunikationsadfærd, kommunikation, kropssprog, kroppens sprog, værdier, samspil, samarbejde, protreptik, ole fogh kirkeby, jens arentzen, leadagency, DR, danmarks radio, værtstræner, stemmetræning, medietræning, værdier, sceneskræk, lampefeber, sceniske værktøjer, historiefortælling, storytelling, mimesis, athenas, foredrag, kursus, kurser, Mia Hesselberg, Mia Hesselberg-Thomsen, Mia Hesselbjerg-Thomsen, Act to, actto, act2, act, www.a-ct.dk, a-ct, gitte flege, center for ledelse, teknologisk institut

Performancetræning er individuel træning i én-til-én-sessioner med særligt fokus på deltagerens professionelle rolle, performance- og kommunikationsadfærd.

I den individuelle træning får deltageren håndgribelige og personligt tilpassede værktøjer til at håndtere de performanceudfordringer, man kan have, når man skal udfylde den rolle, man gerne vil.

Træningen bygger på teori og praksis, hentet fra scenekunst og anvendt filosofi, og hver session består både af samtale og praksisøvelser. Jeg har afholdt hundredvis af sessioner, hvor deltagerne aktiverer det intenderede til handling allerede i den enkelte session med tydelig effekt og succes.


Performancetræning kan bl.a. have fokus på:

  • Analyse, forståelse og anvendelse af kroppens sprog og stemmens betoning og toneleje
  • Styrkelse og perspektivering af lederrollen - og det at tage lederskab 
  • At finde troværdighed og personlig gennemslagskraft
  • Håndtering af nervøsitet og sceneskræk - at få sikkerhed og tryghed i egen performance
  • At kvalificere det værdimæssige ståsted - og stå fast 
  • At skabe autenticitet og autoritet - at få kant og blive forankret i sit lederskab
  • At skabe motivation og spillerum
  • At være overbevisende og klar
  • At anvende fortælling, anekdoter, metaforer og andre meningsforstærkere
  • Præsentations- og medietræning


I sessionerne tages der afsæt i refleksiv, narrativ ledelsesfilosofi og det sceniske perspektiv, således at rollen, der arbejdes med, spiller sammen med den person, som skal udfylde den. 

En session varer 1½ time, og der vil være øvelser mellem sessionerne. Jeg anbefaler et forløb med minimum tre sessioner til at skabe mærkbare forandringer. 

Sted: København. Er I flere personer langt fra København, finder vi et velegnet sted at mødes i nærheden af jer.

Disse performancesessioner findes også som en del af ConsilioNexus one-to-one program.

Sprog: Undervisning på dansk og engelsk.

troværdighed, gennemslagskraft, lederrolle, ledelse, performance, kommunikationsadfærd, kommunikation, kropssprog, kroppens sprog, værdier, samspil, samarbejde, protreptik, ole fogh kirkeby, jens arentzen, leadagency, DR, danmarks radio, værtstræner, stemmetræning, medietræning, værdier, sceneskræk, lampefeber, sceniske værktøjer, historiefortælling, storytelling, mimesis, athenas, foredrag, kursus, kurser, Mia Hesselberg, Mia Hesselberg-Thomsen, Mia Hesselbjerg-Thomsen, Act to, actto, act2, act, www.a-ct.dk, a-ct, gitte flege, center for ledelse, teknologisk institut, retorik