Undervisningsministeriet, vejlderkursus for 70 studievejledere

Vejlederrollen - intention og handling 

En underholdende, interaktiv og lærende workshop om interaktion og kommunikation i vejledning. 

Vejlederrollen er central for mange unges valg i livet, og det samspil der opstår i relationen mellem vejlederen og den unge, kan have betydningsfulde følger. Vejlederen er en professionel voksen som kan møde den unge på en anden måde, end den unge bliver mødt hjemme omkring uddannelsesvalg, og dermed får den unge, gennem vejlederen, muligheden for at se på sige selv men andre øjne, gennem denne relation. 

Efter workshoppen vil vejlederne have håndgribelige værktøjer til at træffe professionelle valg i deres arbejde som vejleder.

Formål: 

  • At vejlederne får kendskab til den nonverbale betydning i vejledningen.
  • At vejlederne får viden og indsigt i hvordan udtryk kan tones, justeres og udvikles.
  • At vejlederne får håndgribelige værktøjer til udvikling af samspillet med den unge.
  • At vejlederne får en motiverende energiindsprøjtning til udvikling af deres kommunikation og vejledning.