Speciallæger, 250 speciallæger

Hvad siger din krop, mens du taler?

Et underholdende, interaktivt og lærende foredrag om, den professionelle rolle ved den korte patientkontakt.

Som læge har du mange korte men betydningsfulde kontakter i løbet af en vagt. Nogle med patienter og pårørende, andre med travle kollegaer, der ikke altid er anerkendende i deres attitude og sprog. Ved at få en forståelse for den adfærd som udspiller sig i disse daglige scenarier, får du mulighed for at analyserer situationerne, og dermed mulighed for at agerer med den professionel rolle, som fremmer relationen og oplevelsen af mødet med dig.

Under foredraget vil I få viden om, hvad der skaber motiverende betydning i en relation, og hvad der ikke gør, og hvilken betydning disse to tilgange har. Efter foredraget har I håndgribelige værktøjer til at træffe professionelle valg til jeres roller på følgende områder:

  • Kroppens sprog - fra teori til praksis
  • Hvad er motiverende adfærd?
  • Hvad gør det ved dialogen når du eller patienten ikke anerkendes?
  • Hvad indeholder dit rollevalg?
  • Den troværdige kommunikation

Få indsigt i relationens kunst og bliv inspireret til, hvordan det nonverbale sprog giver dine dialoger den ønskede betydning.

Formål: 

  • At deltagerne får viden om adfærd som afspejles og læses gennem kroppens sprog og betoninger, i det korte møde med patienter, set med et patientperspektiv.
  • At deltagerne får viden og indsigt i hvordan man kommunikerer i korte kollegiale kontakter i en travl hverdag og ved de daglige konferencer og overleveringer.
  • At deltagerne, som er fra to forskellige lægefaglige baggrunde, får en fælles start på konferencen
  • At deltagerne får håndgribelige værktøjer til udvikling af deres professionelle rolle.
  • At deltagerne får en motiverende energiindsprøjtning til udvikling af deres kommunikation.