mia, hesselberg, thomsen, act to, foredrag

Lærerige, interaktive - slidsfrie - og humoristiske foredrag om kropssprog, relationsdannelse, leder- og myndighedsroller og kommunikationsadfærd.

troværdighed, værdibaseret styring, værdibaseret ledelse, relationskompetence, gennemslagskraft, lederrolle, ledelse, performance, kommunikationsadfærd, kommunikation, kropssprog, kroppens sprog, værdier, samspil, samarbejde, protreptik, ole fogh kirkeby, jens arentzen, leadagency, DR, danmarks radio, værtstræner, stemmetræning, medietræning, værdier, sceneskræk, lampefeber, sceniske værktøjer, historiefortælling, storytelling, mimesis, athenas, foredrag, kursus, kurser, Mia Hesselberg, Mia Hesselberg-Thomsen, Mia Hesselbjerg-Thomsen, Act to, actto, act2, act, www.a-ct.dk, a-ct, gitte flege, center for ledelse, teknologisk institut

Foredragene egner sig godt som key notes ...

  • om kropssprog, nonverbal kommunikation, relationer, performance, virksomhedskultur og roller.
  • med alle organisatioriske lag … alle får et udbytte.
  • eller hvor deltagerne ikke kender hinanden, men gerne må komme til det …  i en fart.
  • i forbindelse med konferencer og årsmøder for medlemmer.

Foredraget tilpasses jeres formål, publikum og det øvrige program og relateres til deltagernes faglige områder. Et foredrag varer 1-2 timer. Det er velegnet til alt fra 10 til 500+ deltagere. 

Kontakt mig og fortæl mig om jeres behov og muligheder, så tager vi en uforpligtende snak om jeres idéer. Ring på 22401686 eller skriv en til mig på miahesselbergthomsen@actto.dk 

Herunder er fire eksempler på foredrag.

 

Hvad siger din krop, mens du taler?

Et underholdende og lærende interaktivt foredrag om roller, kommunikation og adfærd.

Når vi møder en kunde, en borger, en samarbejdspartner eller en kollega – ja, et andet menneske, er der særligt to forhold, der har betydning for, hvordan dialogen kommer til at gå. Det ene er, hvad vi mødes om – altså meningen med mødet, og det andet er, hvordan vi mødes – altså hvad der sker, når vi mødes. Derfor kan kendskab til kroppens sprog og intentionens betydning være værdifuld viden, når vi ønsker at forstå den daglige kommunikation.

Foredraget giver jer en humoristisk, medrivende og håndgribelig indsigt i, hvordan kroppens sprog og signaler træder frem mellem mennesker, og hvilken betydning disse skaber. Foredraget giver forskelsskabende handlemuligheder til jeres roller, adfærd og kommunikation, både internt og eksternt.

Foredraget ”Hvad siger din krop, mens du taler?” er velegnet til medarbejdere og ledere i private og offentlige virksomheder, institutioner, foreninger og organisationer. Foredraget tilpasses jeres praksis og fokus for arrangementet. Foredraget kan afholdes som et kursus, hvis I ønsker et længere og dybere forløb.

 

At spille en professionel rolle i andres liv

Et underholdende og lærende interaktivt foredrag om den professionelle rolles betydning – når man ’vil noget med nogen’.

I mange fag, som ’møder’ børn, unge eller voksne, er der brug for, at ’den professionelle’ både er en autoritet og et autentisk menneske, som kan skabe tillid uden at fratage den anden selvstændighed. Den professionelles evne til at skabe relation er essentiel for betydningen af ’mødet’ og det, der sker i forlængelse af ’mødet’.

Hvad er en professionel rolle? Hvad betyder den professionelle rolle egentlig for relationen?  Hvordan dannes virkelyst og medansvar i relationen, frem for umyndiggørelse og modløshed? Hvordan kan man arbejde med de professionelle roller og kommunikationsadfærd?

Foredraget giver en humoristisk, medrivende og håndgribelig indsigt i de relationsskabende rollers betydning gennem en sprogfilosofisk forståelse og redskaber fra skuespillerens værktøjskasse.

Foredraget ”At spille en professionel rolle i andres liv” henvender sig til fagprofessionelle, hvis daglige arbejde er at skabe tryghed og motivation i relationer, f.eks. undervisere, gymnasielærere, skolelærere, pædagoger, skoleledere, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og læger. Foredraget tilpasses jeres praksis og behov. Foredraget kan afholdes som et kursus, hvis I ønsker et længere og dybere forløb.

 

Når lederes adfærd spiller en roller eller …. ?

Et underholdende, indsigtsgivende og interaktivt foredrag om lederroller og lederskab

Meningsfuld ledelse og troværdig kommunikation opstår gennem ledelsespraksis. Altså den adfærd lederen har, når lederen udviser lederskab, og dette viser sig i lederens nonverbale adfærd.

Ledelse er oplevelse af én, der tager lederskab – både for lederen selv og for dem, der bliver ledt. Denne professionelle rolle kræver både faglig og personlig troværdighed. Derfor er ledelse både et personligt og et professionelt anliggende – og begge dele kan fremmes.

Foredraget sætter fokus på

  • meningsfuld ledelse og troværdighed i kommunikationen
  • indsigt i lederrollens betydning gennem en værdifilosofisk forståelse
  • håndgribelige og effektfulde redskaber til lederskab

Foredraget henvender sig til ledere på alle niveauer. Det favner ledere med forskellige faglige baggrunde samt nye ledere og ledere med en lang erfaringsbaggrund. 

Foredraget tilpasses jeres praksis og behov og kan afholdes som et kursus, hvis I ønsker et længere og dybere forløb.

 

Kunsten at kommunikere online / Hvem sidder der bag skærmen?

Et underholdende, indsigtsgivende og interaktivt foredrag om autenticitet, adfærd og motivation under online møder, præsentationer og formidling.

At kommunikere med medarbejdere, kollegaer, kunder, samarbejdspartnere, konferencedeltagere etc. online eller hybridt (hvor nogle deltagere er fysisk til stede og andre online) er fortsat en disciplin, der er under udvikling. Det kan opleves akavet at tale uden lytterens tilstedevær, og nærværet risikerer at gå af fløjten!

  • Bliv klogere med viden om udtryk og kontakt i ”det virtuelle rum”
  • Få effektfulde konkret værktøjer til at brænde igennem online!
  • Få et sprog til at tale om jeres virtuelle udtryk – til udvikling, feedback og sparring

Mia Hesselberg-Thomsen er værtsinstruktør i DR og vil øse ud af unik viden om den særlige disciplin ’at begå sig på skærmen’ samt forskning inden for skærmformidling. Deltagerne får konkrete redskaber til at skabe engagerende og stærke performance, som er tilpasset formålet.

Foredraget tilpasses jeres online praksis og behov, og kan holdes både fysisk og online.

troværdighed, gennemslagskraft, lederrolle, ledelse, performance, kommunikationsadfærd, kommunikation, kropssprog, kroppens sprog, værdier, samspil, samarbejde, protreptik, ole fogh kirkeby, jens arentzen, leadagency, DR, danmarks radio, værtstræner, stemmetræning, medietræning, værdier, sceneskræk, lampefeber, sceniske værktøjer, historiefortælling, storytelling, mimesis, athenas, foredrag, kursus, kurser, Mia Hesselberg, Mia Hesselberg-Thomsen, Mia Hesselbjerg-Thomsen, Act to, actto, act2, act, www.a-ct.dk, a-ct, gitte flege, center for ledelse, teknologisk institut, retorik

”Mia var rigtig god til forud for foredraget at spore sig ind på, hvad vores opgave går ud på, og hun kunne dermed målrette sit oplæg til vores behov. Det ramte spot on.”

Kristina Vang Jensen, souschef og sektionsleder, Socialtilsyn Hovedstanden

"Helt klart anbefalelsesværdigt i en tid hvor næsten alt handler om, at vi taler om det vi siger men, sjældent taler om, hvordan vi gør det. Her fik vi prøvet en masse på egen krop.”

Janie Huus Tange, Senior Advisor / Case Competition Coach, CBS Business