Skolelederkursus for 10 skoleledere, 3 dage

Lederroller, kommunikation & fortælling – om at ville noget med nogen

Relationer og rammer defineres både af det sagte - og det usagte, som fremstår i ord, toner og krop. 

Som skoleleder er du skolens ansigt udadtil, og en af skolens centrale kulturbærere. Din rolle som leder har stor betydning for skolens kultur, værdier, normer og struktur, og du har derfor afgørende indflydelse på alle skoleaktørers trivsel og motivation. 

Dagene er opdelt i fire studiekredse:

1) Kommunikation og samspil. En grundlæggende indsigt i kommunikationens krop og sjæl i samspillet.

2) Lederrollen. Hvad skaber engagement, gennemslagskraft og troværdighed? Hvad er ledelsesfilosofi? Hvad betyder skolens værdier for kommunikation og din rolle?

3) Performance: Din lederrolle bliver sat i spil i relation til netop de værdier og den kultur du er leder af.

4) Italesættelser og fortællinger. Vi taler om det levende ord, men hvordan får ordet liv? Hvordan kan fortællinger skabe kulturelle bevægelser? Hvilke fortællinger knytter sig til det du ønsker at opnå gennem dit lederskab?

 

Dagene vil give håndgribelige værktøjer og refleksioner over egen lederskab. Det indgår special designede praksisøvelser, som forbinder teori til praksis i alle fire studiekredse. 

Formål: 

  • At skoledere får indsigt og viden om hvilke faktorer der skaber betydning i deres lederskab.
  • At skoleledere får viden og indsigt i hvordan værdier kommer til udtryk og kan tones, justeres og udvikles.
  • At skoleledere får håndgribelige værktøjer til udvikling af værdier og samspil på skolen.
  • At skoleledere får en motiverende energiindsprøjtning til udvikling af deres kommunikation og lederskab, samt skolekultur.