mia, hesselberg, thomsen, act to, foredrag troværdighed, værdibaseret styring, værdibaseret ledelse, relationskompetence, gennemslagskraft, lederrolle, ledelse, performance, kommunikationsadfærd, kommunikation, kropssprog, kroppens sprog, værdier, samspil, samarbejde, protreptik, ole fogh kirkeby, jens arentzen, leadagency, DR, danmarks radio, værtstræner, stemmetræning, medietræning, værdier, sceneskræk, lampefeber, sceniske værktøjer, historiefortælling, storytelling, mimesis, athenas, foredrag, kursus, kurser, Mia Hesselberg, Mia Hesselberg-Thomsen, Mia Hesselbjerg-Thomsen, Act to, actto, act2, act, www.a-ct.dk, a-ct, gitte flege, center for ledelse, teknologisk institut

Hvordan skabes en lederrolle? Hvordan mærkes ledelse? Hvad betyder det at være motiverende og hvad betyder det at være beslutningstager? 

Ledelse er en fornemmelse af én, der tager lederskab - både for lederen selv og for dem, der bliver ledt. At tage lederskab er et udtryk for en troværdig og professionel ageren. Derfor er ledelse både et personligt og et professionelt anliggende – og begge dele kan formes og fremmes.


På kurset identificeres og funderes lederskab og den personlige lederrolle gennem scenekunstens muligheder samt redskaber fra den anvendte filosofi. Lederskab handler om at mestre navigation, ved både at evne at stå fast og være i bevægelse mod en mening med det som vi gør. Det handler om at få det til at spille i praksis og kende til de medmenneskelige værdier som skaber bevægelse. Metoderne gør jer i stand til at analysere praksis og udvikle egen lederrolle og personlige lederstil. 

 

Kursus om lederskab egner sig til:

  • Internt og eksternt kursus for ledere, der skal udvikle deres lederskab og -roller.
  • Modul i forbindelse med en længere lederuddannelse, hvor der ønskes et seriøst fokus på gennemslagskraft, motivation og lederrolle.
  • Kurser om at afholde præsentationer, og tage lederskab ved disse.

Kurserne tager afsæt i teori og praksis fra scenekunsten og den anvendte filosofi. Kurserne tilpasses jeres formål og kan vare fra en halv dag til flere dage samt omfatte eventuel forberedelse for deltagerne.

Mia Hesselberg-Thomsen har solid erfaring med at undervise på lederkurser i forskellige sammenhænge og med mange forskellige erhverv. Kurserne bliver tilpasset til at give det bedste udbytte for deltagere. Kurserne er slidefri, og har en høj grad af deltageraktivitet. Ring eller skriv og få en uforpligtende samtale om jeres formål og rammer.

Kursuscases:

 

troværdighed, gennemslagskraft, lederrolle, ledelse, performance, kommunikationsadfærd, kommunikation, kropssprog, kroppens sprog, værdier, samspil, samarbejde, protreptik, ole fogh kirkeby, jens arentzen, leadagency, DR, danmarks radio, værtstræner, stemmetræning, medietræning, værdier, sceneskræk, lampefeber, sceniske værktøjer, historiefortælling, storytelling, mimesis, athenas, foredrag, kursus, kurser, Mia Hesselberg, Mia Hesselberg-Thomsen, Mia Hesselbjerg-Thomsen, Act to, actto, act2, act, www.a-ct.dk, a-ct, gitte flege, center for ledelse, teknologisk institut, retorik