Professionshøjskole, 25 undervisere

Din professionelle rolle – spiller en rolle

Et underholdende, interaktivt og lærende foredrag om, hvordan man motiverer via sin professionelle rolle.

Som behandler og formidler har du – som menneske - en betydning for de mennesker, du møder igennem dit arbejde. Denne rolle er hverken personlig eller mekanisk, den er professionel. Hvordan du vælger at gribe denne rolle an, har betydning for motivationen hos den anden.

Under foredraget vil I få viden om, hvad der skaber motiverende betydning i en relation, og håndgribelige værktøjer til at træffe professionelle valg til jeres roller.

I får indsigt i:

  • Kroppens sprog - fra teori til praksis
  • Hvad indeholder dit rollevalg?
  • Hvordan skaber du et klart budskab?
  • Hvad er en motiverende adfærd?

Få indsigt i formidlingens kunst og bliv inspireret til, hvordan det nonverbale sprog giver dit budskab en større gennemslagskraft.

Formål: 

  • At deltagerne får viden om de motiverende muligheder, der er i rollen som underviser og behandler.
  • At deltagerne får håndgribelige værktøjer til udvikling af underviserrollen.
  • At deltagerne får et fælles sprog til kollegial sparring om udvikling af underviserrollen.
  • At deltagerne får en motiverende energiindsprøjtning til udvikling af deres kommunikation.