Værdibaseret ledelse, intern lederuddannelse, 12 deltagere, én dag

Værdibaseret ledelse

Værdibaseret ledelse er en ledelsesform som tager sit afsæt i den enkelte leders værdier og dennes fortolkning af virksomhedens værdier. Værdibaseret ledelse sætter det personlige lederskab højt, og derfor er relationsskabelse et centralt begreb i værdibaseret ledelse.

Ledelse er magt - magt til at skabe relationer som er trygge, udfordrende og udviklende eller som er utrygge, modstandsproducerende og hæmmende. Derfor er ledelse også empati. En leder starter bevægelser hos medarbejderne, og en leder udstikker retning for disse bevægelser. Dette gøres gennem lederes adfærd og kommunikation, og medarbejdernes oplevelse af lederens forståelse af hvem det er lederen leder og lederes evne til at udvise klare signaler om hvor de skal hen.

Ledelse består i tre forhold: 1) at kunne skue ud i horisonten, 2) at kunne navigere og 3) at kunne træffe beslutninger der - i den enkelte situation - holder kursen. Derfor er lederens evne til at vise retning, at afkode situationer og træffe klare beslutninger væsentlig i lederes ageren over for medarbejderne.

På kurset får lederne håndgribelige redskaber til at skabe lederskab og relation. Deltagerne får en fælles forståelse af intentionen i virksomhedens værdier og den enkeltes personlige kvaliteter til at realiserer disse i praksis.

Formål:

  • At uddanne nye ledere til lederrollen
  • At deltagerne får viden om og forståelse for de motiverende muligheder der er i lederrollen
  • At deltagerne får et fælles ledelsesværdisæt som svarer til virksomhedens
  • At den enkelte deltager får personlige kommunikative redskaber til at håndtere lederskab
  • At fremme en ledelsesadfærd der understøtter virksomhedens profil, identitet og kultur
  • At deltagerne får et fælle sprog til sparring mellem ledere